Avondgebed

De bronNFG Banner

Elke 4e vrijdag van de maand heeft er een Net For God & Open Avondgebed plaats bij de zusters van Liefde in De Bron te Lovenjoel (Bierbeek, Dreef 2) om 20u.

Net For God

Graag nodigen we u samen met de gemeenschap Chemin Neuf en een groep van gezinnen verbonden met Tibériade uit om in verbondenheid met christenen wereldwijd deel te nemen aan een film-, gebeds- en gespreksavond in teken van vrede en eenheid tussen kerken en landen. Dit Net For God netwerk - een onzichtbaar klooster in de woorden van de pionier Paul Couturier - is verspreid over de hele wereld en bestaat uit meer dan 20 000 leden. De film van 30 minuten die samen wordt bekeken, gaat telkens over een specifiek thema. Hij bevat een geestelijke boodschap die helpt het werk van de Heilige Geest in de wereld te herkennen.

Open avondgebed

Aansluitend bidden we in de geest van het Getijdengebed het avondgebed in de stemmige kapel van de zusters. We danken dan de Heer om Zijn grote weldaden en voor al het goeds dat wij mochten verrichten of meemaken in de loop van de dag of de week. Ook bidden wij voor elkaar om verzoening, vergeving en genezing. We zingen meditatieve hymnen en psalmen. Tijdens een korte schriftlezing laten we de Heer aan het woord en verwijlen we even in stilte bij het Woord dat Hij tot ons hart spreekt. In vertrouwen leggen wij Hem onze vragen en zorgen voor. Na de Lofzang van Simeon sluiten we af met een zegenbede.

We ronden de avond af met een ontmoetingsmoment rond 21:30.

Waar? De Bron

Dreef 2 te 3360 LOVENJOEL (Bierbeek)

Agenda Avondgebed

Geen gebeurtenissen gevonden

Gelovig samenhuizen rond Jezus

samenhuizen

Contemplatieve lezing van christelijke teksten

Leerhuis

Open avondgebed, Net For God, Tiberiade groep

Avondgebed

In elke mens die aanklopt aan onze deur treedt God ons tegemoet

Ontmoeting

Het Godsvriendenhuis | België | CONTACT | Login