Charter van het Godsvriendenhuis

Samengeroepen tot vriendschap met de Heer

Jezus noemt zijn leerlingen vrienden

Uitnodiging

Zo nodigt Hij hen uit om samen op weg te gaan om Gods barmhartige vriendschap in hun leven te ontdekken en tot bloei te laten komen. Als jij ook zo'n uitnodiging van de Heer verneemt, laat je hart dan niet verharden maar luister naar Zijn stem. Hij roept je om je levensweg aan Zijn vriendschap toe te wijden in verbondenheid met broeders en zusters. Gaandeweg zal Hij je in Zijn vriendschap omvormen en leer je het gelaat van die vriendschap ontdekken in de lijdende en zoekende medemens. Je wordt Zijn getuige opdat die vriendschap in elk gelaat zou mogen oplichten.

Vruchten dragen

Opgenomen in de vriendschap van de Zoon met de Vader rijpen in jou vruchten van de H. Geest die blijvend zijn: deemoed, innerlijkheid, ijver voor het goede, gebed, trouw, gerechtigheid, vrede, wijsheid, broederlijkheid, kracht en vreugde, overgave en standvastigheid in beproeving, solidariteit en vindingrijkheid in de liefde.

en nodigt ons uit tot evangelische solidariteit in het hart van de Kerk

Gastvrijheid

Bij Martha, Maria en hun broer Lazarus uit Bethanië was Jezus vriend aan huis (Lc. 10, 38-42). Mag Hij ook bij jou te gast zijn? Want Gods' Woord dat mens werd in Jezus van Nazareth, gaat nog steeds op zoek naar mensen die Hem op Zijn tocht gastvrij willen ontvangen in hun woning en hun leven. Als je bereid bent Hem biddend in overgave te beluisteren en toegewijd te dienen, zal Hij je tegemoet treden als een vreemdeling, eenzame, zieke, bejaarde of uitgestoten mens die aanklopt en op je solidariteit beroep doet.

Het Hart van de Kerk

Dan keert Hij de rollen om en als gastheer nodigt Hij jóu als arme, zieke, vreemdeling of eenzame mens uit op Zijn vriendenmaal. Hij biedt je het kostbare voedsel aan van zijn Lichaam en Bloed om je innerlijk leven te voeden. Hij wil je laten deel hebben aan Zijn Lichaam dat de Kerk is, de grote gemeenschap van Zijn leerlingen. Zoek het kloppende hart van Zijn Kerk als je wil meewerken aan de vernieuwing van haar gestalte en Zijn boodschap opnieuw aantrekkelijk wil maken voor velen.

onderling verbonden in bidden, werken en delen

Fraterniteit

Als je alleen blijft kan je niet verder groeien in vertrouwelijke omgang met Jezus; het Evangelie blijft dan een onbereikbaar ideaal. Verbonden zijn in gebed met broeders en zusters en de onderling gedeelde vriendschap met de Heer belijden is een onmisbare bron van kracht en vreugde.

Leven in gemeenschap

Sommigen vernemen een dringend appèl van de Heer om nog een stap verder te gaan en zich te laten voegen als levende stenen in het bouwwerk van Gods huis. Zij vormen nieuwe evangelische en kerkelijke (leef)gemeenschappen op de plaats waar de Heer hen samen brengt. Zij beleven er op een stabiele manier de volheid van hun roeping in communio d.w.z. een broederlijk leven van gebed, wederzijdse dienstbaarheid en gastvrijheid.

luisterend naar het levende Woord van de Schrift

Lectio Divina

Om Gods appèl voor jouw leven te vernemen is het biddend en dialogerend lezen van de Schrift belangrijk. Lectio divina is een beproefde manier om vriendschap met Christus te cultiveren door vertrouwvol te luisteren naar de teksten van de Schrift waarbij je in gesprek treedt met Christus en waarbij Hij je de onderwerpen ter conversatie aanreikt. Deze dagelijkse ontmoeting met Christus in de overweging van Zijn woorden brengt je voorbij het loutere weten naar een houding van vriendschap, liefde en vertrouwen. Het gesprek met Hem wordt eenvoudiger en maakt plaats voor verstilde beschouwing of "rusten in God".

Om je in waarheid door de tekst van de lezing te laten aanspreken moet je de H. Geest om hulp en licht vragen. Lees met toewijding en zonder haast , aandachtig luisterend naar wat de Heer je wil zeggen. Ontvang zijn Woord en overweeg en draag het in je hart de rest van de dag. Zet je hart open om Hem vandaag te ontmoeten

in de leerschool van heiligen, mystici en kerkvaders

Gods grote vrienden

Laat je op je levensweg naar een groeiende en vruchtbare vriendschap met God in Jezus ook vergezellen door Gods grote vrienden. Zij getuigen door hun leven en geschriften van de helende, omvormende en heiligmakende kracht van het evangelie wanneer het in vriendschap met Hem beleefd wordt . Bijbelse figuren, heilige mannen en vrouwen, mystici en kerkvaders laten je op uiteenlopende manieren iets vermoeden van deze Waarheid die menselijke ervaring en begrip te boven gaat. Zij zijn ook jouw vrienden en voorsprekers bij de Heer en hun voorbeeld toont ons de weg naar een authentiek evangelisch gemeenschapsleven. 

Gelovig samenhuizen rond Jezus

samenhuizen

Contemplatieve lezing van christelijke teksten

Leerhuis

Open avondgebed, Net For God, Tiberiade groep

Avondgebed

In elke mens die aanklopt aan onze deur treedt God ons tegemoet

Ontmoeting

Het Godsvriendenhuis | België | CONTACT | Login